© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Historie Kerkorgel Parrega
Orgelmaker Mart Vermeulen Zoals u weet zijn onze mooie kerk en orgel Rijksmonumenten, die veel aandacht en zorg behoeven. Het orgel, een heel bijzonder exemplaar, is na 108 jaar gebruik aan een zeer uitgebreide restauratie toe, om het voor de toekomst te behouden en weer goed bespeelbaar te maken. Het orgel is in 1907 gebouwd door de orgelmaker Mart Vermeulen uit Woerden ter vervanging van een ouder éénklaviers orgel, in 1883 geleverd door dhr. E.Ypma uit Bolsward. Dit orgel werd door Vermeulen ingenomen en na kleine wijzigingen elders in Nederland geplaatst. Het huidige tweeklaviers orgel uit 1907 is een prachtig accent in de orgelrijke provincie Friesland. Het is voor een dorpskerk zeer ruim bemeten en bevat zeer fraaie stemmen en geluiden, hoewel deze door lekkage en een aantal ongelukkige wijzigingen uit later tijd inmiddels belabberd klinken. Maar de kwaliteit van het instrument instrument zal na een zorgvuldige en respectvolle restauratie zonder meer een ieder in positieve zin verbazen! Vermeulen bouwde meer orgels in Friesland, waarvan grootste instrument, gebouwd in 1912 voor de Broerekerk in Bolsward, in 1980 door brand verloren ging. Hiermee is het orgel van Parrega het belangrijkste orgel van Vermeulen geworden in de provincie! Het heeft een groots monumentaal front met zogenaamd Jugendstil- ornamentiek, wat in Nederland vrijwel nergens te vinden is. Al met al een monumentaal orgel dat alle inzet verdient om dit behouden! Orgelcommissie In april 2009 heeft de kerkenraad een commissie ingesteld voor de restauratie van kerk en orgel. Keer op keer werd hiervoor subsidie aangevraagd bij de rijksoverheid (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), maar telkens werden we uitgeloot. Tot voor kort, want eind december werd voor de kerk en het orgel een subsidie verkregen van de provincie Fryslân van € 123.000.-- En straks, als het orgel met uw steun gerestaureerd is, zetten we alle kerkdeuren open om u te laten zien en horen wat we gezamenlijk hebben bereikt Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Het orgel in onze kerk zal volledig gerestaureerd worden. Niet voor het uiterlijk, maar voor de klank en om het weer volledig te kunnen bespelen. Het orgel is een van de zeer weinige zogenaamde Vermeulenorgels in Fryslân, en het is terecht een Rijksmonument (net als de kerk zelf overigens). Maar in zijn huidige staat klinkt het niet meer goed, en is nog maar gedeeltelijk in gebruik. Ongeveer vijf jaar geleden is een commissie van de kerkvoogdij begonnen om financiering te zoeken voor de restauratie, waar heel veel geld mee gemoeid is. Steeds vingen wij bot en werden wij uitgeloot. Financieen Maar dit jaar is het eindelijk gelukt om de financiering zover rond te krijgen dat we kunnen beginnen. Dit dankzij subsidies van de provincie en van het Waddenfonds, bijdragen van enkele particuliere fondsen en, niet te vergeten, een enorme inspanning van de mensen in Parrega: de tweejaarlijkse rommelmarkten en andere acties. Verdere acties blijven zeer welkom! Wat gaat er gebeuren? Op 24 augustus 2014 is de laatste dienst met het orgel voordat de Leeuwarder firma Bakker & Timmenga Orgelbouwers begint met het volledig demonteren ervan. Dan gaan zij het naar hun werkplaats overbrengen. Waarschijnlijk voor de zomer van 2015 zal het orgel, in geheel gerestaureerde staat, weer worden teruggeplaatst. Bouwbedrijf Ondertussen zullen er ook enkele restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de kerk zelf plaatsvinden, door bouwbedrijf Joh. Feenstra uit ons dorp. Onzichtbare, maar grote klus hierbij is het weghalen van een zware stenen schoorsteen tussen het gewelf en het dak van de kerk. Dat moet, want hij is niet meer in gebruik en hij drukt te zwaar op de constructie van het gewelf. Als het orgel weer in volle glorie in onze kerk terug is, dan is het uiteraard de bedoeling om het tijdens de erediensten te bespelen, maar ook bij andere gelegenheden. We denken hierbij aan orgelconcerten en aan bespeling tijdens de Tjerkepaed-weken in de zomer. ‘Onze’ organisten hebben hier al veel belangstelling voor getoond, en er zullen in Fryslân zeker meer (jonge) organisten zijn die op een origineel romantisch’ klinkend orgel willen bespelen. Hiermee geven wij het orgel en het kerkgebouw een maatschappelijk/culturele functie die van belang is voor onze streek. Bijzonder detail: onze organist Willem Kuipers heeft aangeboden om nog vóór het tijdelijke ‘vertrek’ van het orgel een benefietconcert te komen geven, ten bate van het Orgelfonds. Dit concert zal waarschijnlijk vrijdag 31 januari of 7 februari 2014 plaatsvinden. Let u op de verdere aankondigingen. Uw gift ten bate van de orgelrestauratie is nog meer dan welkom op rekening 12.08.63.286 t.n.v. Orgelfonds Parrega. Orgelcommissie: Bauke Jansen, Sjoukje Volbeda, Gerben Zandstra en Fabio Poelhekke.