© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Diaconie Parrega/Hieslum
Op internet vind je onder het woord DIACONIE heel veel afbeeldingen. Bijzonder vaak komt de afbeelding voor waarin een menselijke kring is verwerkt en waar een omarming uitgebeeld wordt. Samen mogen we dienen, delen en doen. Eigenlijk hebben we in onze gemeente geen drie diakenen, maar zijn we allemaal diakenen (dienaren). YES! IK BEN DIAKEN. Gefeliciteerd! Want daarmee heb je een mooie taak gekregen. Als diaken mag je helpen waar geen (voldoende) helpers zijn. Je mag namens de gemeente geld besteden aan goede doelen en dat zijn er velen. Van dichtbij tot veraf. Het te besteden geld komt uit de zondagse collecten, de speciale collecten met een vooraf bepaald doel zoals bij Avondmaalsvieringen, jeugddiensten, bid- en dankstond, enz., en uit de pachtopbrengsten van land. Vooral dankzij de opbrengsten van de bijzondere collecten en die van de pacht mogen we veel delen met die ander van dichtbij tot veraf. Jaarlijks spreken we dan over een bedrag van minstens 6000 Euro. Het voordeel van een diaconie binnen een kerkgemeenschap is dat dit college er voor moet zorgen dat alle geld dat binnenkomt ook besteed mag worden. Een riante positie. We noemen een aantal bestemmingen. Kerk in Actie waaronder Kinderen in de Knel en het Noodfonds, VluchtelingenWerk, het Leger des Heils, de Zonnebloem, Kika, Cliniclowns, Bouwen met Bouma’s, het Rode Kruis, Wereldouders, Gevangenenzorg, Artsen zonder Grenzen, Trijntje Beimer-stichting, World Servants en niet te vergeten de drie Zorgboerderijen binnen onze dorpsgemeenschap. Binnen de eigen gemeente zorgt de diaconie voor de attenties rond Pasen en Kerst voor de oudere gemeenteleden en voor de zondagse bloemendienst. Het contactadres van de diaconie is: Diaconie Parrega/Hieslum Horstweg 28 8763 MP Parrega Tel. 0515 579184 E-mail pietvandermeerparrega@gmail.com